גיוס מתנדבים לניסוי בשינוי הרגלי נהיגה - "נעים לירוק 1" ו"נעים לירוק 2"
הסתיים בתאריך 31.01.2015

לידיעתכם, גיוס לניסוי "נעים לירוק 3" טרם נפתח.
למידע נוסף בנושא ניתן להיכנס לאתר נתיבי איילון. לחץ כאן לכניסה.

אנא בחר את מספר הניסוי המתאים למידע נוסף.
נעים לירוק 1
נעים לירוק 2