איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות
הניסוי מיועד לבחון את ההשפעות שיש לתמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של הנהגים. לדוגמא, האם ייקור עלות הנסיעות בשעות העומס והוזלתן בשעות הפחות עמוסות יגרום לנהגים לשנות את זמני הנסיעה שלהם.
ממצאי הניסוי אמורים לסייע לוועדה מקצועית שמונתה על ידי שרי האוצר והתחבורה להציע מדיניות מס חדשה שתגרום לשינויים שייטיבו עם הסביבה, יגבירו את השימוש בתחבורה הציבורית ואת זמינותה ויקלו על הגודש בכבישים. השינויים הנשקלים יביאו גם לחלוקה צודקת יותר של נטל המס.
צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר