איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות

מטרת הניסוי

הניסוי מיועד לבחון את ההשפעות שיש לתמריצים כספיים על הרגלי הנסיעה של הנהגים.
לדוגמא, האם ייקור עלות הנסיעות בשעות העומס והוזלתן בשעות הפחות עמוסות יגרום לחלק מהנהגים לשנות את זמני הנסיעה שלהם.
ממצאי הניסוי יסייעו לוועדה מקצועית שמונתה על ידי שרי האוצר והתחבורה במשימתה להציע מדיניות מס חדשה. מדיניות זו אמורה לגרום לשינויים שיצמצמו את העומס בדרכים ויקצרו את זמני הנסיעות, וכן יטיבו עם הסביבה ע"י שינוי באופן השימוש ברכב הפרטי, הגברת השימוש בתחבורה הציבורית, שימוש בטכנולוגית תקשוב כתחליף לביצוע נסיעות ועוד. השינויים הנשקלים יביאו גם לחלוקה צודקת יותר של נטל המס.

שינויים אלו נחוצים כבר כיום והצורך בהם הולך ומתגבר ככל שמספר כלי הרכב הולך וגדל . כיום יש בישראל כ- 2.7 מליון כלי רכב ועל פי התחזיות יהיו עד לשנת 2020 כ - 4 מליון כלי רכב. אמנם, מתוכננת השקעה ניכרת בתשתית הכבישים והמסילות, ואולם נראה שלא ניתן יהיה לקיים קשרי תחבורה יעילים ללא שינויים במקביל גם בהרגלי הנסיעות.

בכל מקרה אנחנו עדיין בשלב מוקדם של התהליך ומטרת הניסוי היא לבדוק "מה עובד" ומה לא.

צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר