איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות

מבנה הניסוי

הרעיון הכללי - לרשות כל מתנדב יועמד תקציב לנסיעות. מתנדב שלא ישתמש בכל תקציב הנסיעות שלו יקבל את הסכום שנשאר.
1. הניסוי בנוי משני שלבים:
א. חצי השנה הראשונה מיועדת לתיעוד הרגלי הנסיעה הקיימים שלכם. בתום תקופה זאת יקבע לכם "תקציב" הנגזר מהרגלי הנסיעה שלכם.
ב. כשנה וחצי נוספות . בתקופה זו מתנדב שישנה את הרגלי הנסיעה שלו וייסע בפחות מה"תקציב" שנקבע לו יקבל את הסכום שנשאר. הסכום המרבי שמתנדב יכול לצבור בחודש הוא 250 ₪ שהם 4500 ₪ בשנה וחצי.
2. בנוסף, יקבל המתנדב 1,000 ₪ תמורת עצם ההשתתפות בניסוי ושתוף הפעולה עם עורכי הניסוי - התקנת קופסת-ניטור, מילוי שאלונים וכדומה. תשלום זה יבוצע בסוף הניסוי, כלומר כעבור שנתיים מתחילת השתתפות המתנדב בניסוי. תשלום זה איננו מותנה בשינוי הרגלי הנסיעה אלא רק בקיום כללי הניסוי.
3. בסה"כ יכול המתנדב להגיע במהלך הניסוי לסכום כולל של 5500 ₪.
4. כיצד יבוצע החישוב של הסכומים המגיעים למתנדב ?

בכלי הרכב של המתנדבים תותקן "קופסת- ניטור". קופסה כזאת מותקנת בכלי רכב יקרים ומשמשת לאיתור הרכב במקרה של גניבה. הקופסה מוסתרת בדרך כלל במקום כלשהו ברכב כך שהנהג לא מרגיש בקיומה.

באמצעות המידע שיתקבל מ"קופסת הניטור" נוכל לחשב בחצי השנה הראשונה את ה"תקציב" שלכם ובשנה וחצי הבאות לחשב כמה מהתקציב ניצלתם בכל חודש. בתחתית עמוד זה תוכלו למצוא טבלה שתסייע לכם להבין בקווים כללים איך יחושב התקציב שלכם ואיך יחושב ניצול התקציב.

חשוב לשים לב שלא כל הנסיעות שוות. נסיעות המתבצעות בשעות העומס ובאזורי העומס "עולות" יותר. ויתרתם על נסיעה אחת הלוך וחזור מרחובות או מכפר סבא, לדוגמא, לתל אביב בשעות העומס - הרווחתם 50 ₪. ויתרתם על נסיעה ב 12 בלילה או בסוף שבוע, הויתור עליה לא יכניס לכם כסף כלל.
5. האם זה קשה לצבור את הסכום המרבי של 5500 ₪ במהלך תקופת הניסוי ?

לא ממש. ויתור על נסיעה אחת בשבוע מהסוג שבדוגמא ( מרחובות או כפר סבא) ואתם כמעט שם.
כדאי לזכור שויתור על נסיעות ברכב פרטי לתוך הערים הגדולות בשעות העומס יחסוך לכם גם דלק , טיפולים וחניה. לכן יתכן מאוד שבגמר הניסוי לא רק תתרמו לסביבה ירוקה יותר אלא גם תצברו, בנוסף לסכומים שתקבלו מעורכי הניסוי, גם את החיסכון בהוצאות הנסיעה. במצטבר הרווח שלכם יכול לעלות על 10.000 ₪.
שינויים שעומדים לקרות בשגרת הנסיעות שלכם
אם עומדים לחול שינויים בשגרת הנסיעות שלכם כי,למשל, אתם עומדים לעבור דירה, להחליף מקום עבודה וכדומה, אל תגישו בקשה להתנדב לניסוי שכן לא נוכל להסיק מסקנות מהשתתפותכם.
טבלאות חישוב

חישוב ה"עלות" של נסיעה תלוי במאפיינה הבאים: מתי, באיזה מקום, איזה מרחק ובאיזה כלי רכב התקיימה הנסיעה.

לפניכם טבלה ובהן גובה העלות לק"מ, לרכב בדרגת זהום בינונית:

מטרופולין שולי המטרופולין פריפריה
06:45-09:30
15:30-18:30
1.50 0.30 0.10-
09:30-15:30
18:30-20:00
0.10 0 0.10-
20:00-06:45
שישי, שבת, ערבי חג וימי חג 
0 0 0.10-
פטורים
כל ק"מ שתיסעו יובא בחשבון למעט 4 הק"מ הראשונים בכל נסיעה .
נסיעה תחשב לנסיעה חדשה כאשר עברה שעה מאז שמנוע המכונית כבה.
כמו כן לא תחויבו ביותר מ 25 ₪ לנסיעה.
דרגת הזיהום של הרכב שלכם
אם תתקבלו לניסוי נודיע לכם לאיזה קבוצת זיהום (נמוכה/בינונית/גבוהה) שייך הרכב שלכם. ההבדלים בחיוב בין קבוצות הזיהום הוא 10 אגורות לק"מ.
יתכנו שינויים
איננו יכולים לצפות את מהלך הניסוי ואת המידה והאופן שבו ישפיעו התמריצים הכספיים על הרגלי הנסיעה של המשתתפים בו. לפיכך יתכן שייערכו במהלך הניסוי שינויים במרכיבים השונים של החישוב במטרה לבנות מערכת תמריצים יעילה. הדבר עשוי להגדיל או להקטין את הסכום החודשי שיישאר בידי המתנדבים בחודשים שלאחר השינוי. תשלום הסכום של 1000 ₪ בסוף הניסוי, למשתתפים שמילאו אחר כל כללי ניסוי, לא יושפע מהשינויים בכללי החיוב.
איך תוכלו לעקוב אחר נסיעותיכם וחשבונכם ?

לכל מתנדב שיתקבל לניסוי תינתן סיסמא שתאפשר לו להיכנס ל"אזור האישי" שלו באתר הניסוי.
באזור האישי יוכל המתנדב לראות תיעוד מלא של כל הנסיעות שביצע , את החיוב שבוצע בגינן ואת מסלול הנסיעה המדויק.

צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר