איזור אישי שאלות נפוצות מבנה הניסוי מטרת הניסוי הגשת בקשת השתתפות

שאלות ותשובות

1. איך אני יכול להבטיח את השתתפותי בניסוי ?

אינך יכול להבטיח את ההשתתפות. אנחנו מנסים לבנות מדגם מייצג של אוכלוסיית הנהגים. מלא את טופס הבקשה במלואו בדייקנות וביושר והמתן לתשובה.


2. האם אני יכול להפסיק את השתתפותי בניסוי ?

כן, אך אם תבקש להפסיק את השתתפותך בניסוי לפני שחלפה שנה וחצי מאז שהותקן ברכבך ציוד הניטור לא תהיה זכאי לקבל תשלום עבור ההשתתפות בניסוי.


3. האם עורכי הניסוי יכולים להפסיק את השתתפותי בניסוי ?

השתתפותך בניסוי תופסק אם יתברר לעורכי הניסוי שאינך ממלא אחר כללי הניסוי, למשל שינית את מקום המגורים או העבודה שנה לאחר תחילת הניסוי. דוגמא נוספת : אינך משיב לשאלות שמופנות אליך תוך כדי הניסוי . במקרה כזה לא תהייה זכאי לתשלום עבור ההשתתפות בניסוי.
ישנה אפשרות שהשתתפותך תופסק ביוזמת עורכי הניסוי אם הם יגיעו למסקנה שהשתתפותך אינה תורמת לניסוי. במקרה כזה תהיה זכאי לתמורה עבור ההשתתפות בניסוי על פי משך הזמן שבו השתתפת - 500 ₪ לשנה, ולתמורה החודשית שהיית זכאי לה בחודשים שעברו עד להפסקת השתתפותך.

4. למי לא כדאי להגיש בקשה להשתתף בניסוי ?

אם אתה מתכנן שינוי במהלך השנתיים הקרובות שיגרום לשינוי משמעותי בהרגלי הנסיעה שלך , למשל, החלפת מקום עבודה או לימודים, אל תגיש בקשה להשתתף. שינויים כאלה יגרמו לכך שלא נוכל להבחין בין תגובה לתמריצים הכספיים לבין שינוי הרגלי נסיעה שאיננו קשור אליהם.

5. איך תשמר הפרטיות שלי במהלך הניסוי ?

הניסוי כרוך בניטור כל הנסיעות של הרכב המשתתף בו. המידע ישמר במאגר מידע שינוהל לפי כל דין ובכלל זה לפי חוק הגנת הפרטיות- 1981 והתקנות שהותקנו על פיו ויעשה בו שימוש למטרות הניסוי בלבד. פרטים נוספים בנושא ניתן לראות בתקנון האתר.

6. איך אוכל לבדוק את החשבון שלי?

לכל מי שיתקבל לניסוי יהיה " אזור אישי " באתר שאליו הוא יוכל לגשת באמצעות סיסמא. ב"איזור האישי" ניתן יהיה לראות את כל הנסיעות את החיוב בגינן ואת המסלול שלהן.

צור קשר   I   טפסים   I   הסכם התקשרות   I   מפת אזורי החיוב   I   תקנון האתר